Seznam hypnoterapeutů

České a Slovenské republiky

Základní informace

adresář

Od roku 2000 se dotazujeme lékařů a klinických psychologů, kteří jsou členy sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS nebo České psychoterapeutické společnosti a kteří ovládají techniku hypnózy, zda mohou ve své současné praxi přijímat k hypnoterapii ambulantní pacienty. Na základě jejich odpovědí jsme sestavili adresář, který naleznete na těchto webových stránkách.  


Adresář dle měst

prostý webový výpis

Adresář kvalifikovaných hypnoterapeutů ve formě prostého výpisu naleznete na tomto odkazu: 

https://psycholog.coolnet.cz/adresar

Databáze hypnoterapeutů

s možností seřazení

Adresář kvalifikovaných hypnoterapeutů ve formě databáze naleznete na tomto odkazu:

https://psycholog.coolnet.cz/adresar/databaze